Upravit stránku

1. Osobnostní rozvoj

Zahrnuje moduly, jejichž jednotícím prvkem je osobnost a zlepšování a zdokonalování schopností a možností, které v sobě každý člověk nosí.

 • Zvládání stresu a konfliktů
 • Asertivní komunikace
 • Time management
 • Mediace
 • Presentační dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Vedení sebe
 • Tvůrčí a kritické myšlení
 • Společenský protokol
 • Sociální a emoční inteligence

2. Růst profesionality

Zahrnuje moduly a programy, jejichž realizace směřuje k přímému zvýšení efektivity a produktivity účastníků.

 
 • Příprava interních lektorů
 • Vedení motivačních rozhovorů
 • Vedení hodnotících rozhovorů
 • Řešení stížností
 • Nové postupy v personální práci
 • Nastavení vzdělávacích potřeb
 • Jak vést projektový tým
 • Trénink interních koučů
 • Projektové řízení
 • Profesionální pracovník call centra
 • Profesionální sekretářka/asistentka
 • Sestavujeme dotazník hodnocení spokojenosti zaměstnanců
 • Sestavení a realizace Assessment/develpoment centra
 • Řešení stížností
 • Řízení workshopů
 • Model klíčových kompetencí a jeho využití v hodnocení zaměstnanců