Upravit stránku

Tento projekt byl spolufinancován z Evropské unie (EU), z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu ČR.

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vzdělávání lektorů společnosti Aperta, které je zaměřeno na transakční analýzu (TA) a její využití ve vzdělávání měkkých dovedností. Vzdělávání vedli certifikovaní lektoři z ČR i ze zahraničí. Na základě tohoto vzdělávání lektoři Aperty vytvořili 6 nových metodik ke kurzům, které jsou postaveny právě na principech TA. Tyto kurzy byli lektory Aperty pilotně ověřeny u různých cílových skupin z různých odvětví trhu (výroba, zdravotnictví, obchod). Těchto pilotních kurzů se zúčastnilo celkem cca 130 osob z Královéhradeckého kraje. Projekt stavěl i na úzké spolupráci a posilování partnerství se zaměstnavateli, kteří dodali podněty k novým vzdělávacím tématům potřebným pro své zaměstnance.

Realizované akce:

 A) vzdělávání lektorů společnosti Aperta, s.r.o. v období září 2011 - únor 2012

 •  5. – 6. září 2011 a 15. listopadu 2011 – úvodní seminář zaměřený na základy transakční analýzy a používání základních pojmů v TA. Seminář vedl Mgr. Oldřich Kvasnička, který je absolventem tříletého výcviku v transakční analýze.
 •  21. – 22. prosince 2011 – dvoudenní seminář zaměřený na oblast vzdělávání – seminář vedl certifikovaný lektor Giles Barrow z Anglie
 •  3. – 4. ledna 2012 – dvoudenní seminář zaměřený na oblast organizací – seminář vedl certifikovaný lektor Günther Mohr z Německa
 •  leden – únor 2012 – šest dní vzdělávání zaměřeného na oblast psychoterapie a poradenství – semináře vedla PhDr. Blanka Čepická, PTSTA z České republiky

Tímto bylo v projektu uzavřeno vzdělávání lektorů Aperta, s.r.o., na základě kterého připravili nové pilotní kurzy s podporou transakční analýzy v těchto tématech:

 • Transakční analýza v jednání s pacienty
 • Řešení konfliktů z pohledu transakční analýzy
 • Time management z pohledu transakční analýzy
 • Sebepoznání a komunikace z pohledu transakční analýzy
 • Týmová spolupráce z pohledu transakční analýzy
 • Transakční analýza v obchodním jednání
   

 B) realizace pilotních kurzů v období duben - říjen 2012

Název pilotního kurzu
Transakční analýza v jednání s pacienty1. pilotní kurz20. 4. 2012
2. pilotní kurz3.5. 2012
Řešení konfliktů z pohledu transakční analýzy1. pilotní kurz30.5. 2012
2. pilotní kurz19. 6. 2012
Time management z pohledu transakční analýzy1. pilotní kurz24. 4. 2012
2. pilotní kurz26. 9. 2012
Seberozvoj a komunikace z pohledu transakční analýzy1. pilotní kurz1. 6. 2012
2. pilotní kurz10. 10. 2012
Týmová spolupráce z pohledu transakční analýzy 1. pilotní kurz20. – 21. 9. 2012
2. pilotní kurz2. - 3. 10. 2012
Transakční analýza v obchodním jednání1. pilotní kurz10. -11. 9. 2012
2. pilotní kurz11. - 12. 10. 2012

Výstupem projektu je 6 zpracovaných metodik k výše uvedeným kurzům, včetně výukových materiálů pro účastníky, lektorských skript a technik využívaných při jednotlivýh kurzech.