Upravit stránku

AK/VE-567/2012 a AK/PV-791/2012

Hlavním cílem programu je získání praktických dovedností a znalostí pro úředníky i vedoucí úředníky, jak si připravit zajímavou a efektivní prezentaci, která zaujme posluchače. Cílem kurzu je účastníky seznámit také s technikami, které jim pomohou k lepší sebeprezentaci v běžném pracovním kontaktu s kolegy, nadřízenými či podřízenými, ale také s klienty či jinými úředníky z jiných úřadů apod.  

Program kurzu

  1. Prezentační dovednosti – to nejdůležitější pro profesionální prezentaci principů
  2. Základní principy přípravy veřejného vystoupení
  3. Profesionální osobní vystupování – schopnost přesvědčit
  4. Trénink práce s publikem