Upravit stránku

AK I./VE-108/2005 a AK I./PV-734/2005

Umět se správně rozhodnout je základním předpokladem úspěchu. Platí to o to více, čím máme velké množství cílů, priorit, informací, právních limitů atd. A přesně taková je realita na úřadech. Pracovníci úřadů jsou mnohdy vystaveni nelehkým situacím, ve kterých se „musí“ rozhodovat mezi požadavky občanů, právních norem, politiků apod.

Základním vzdělávacím záměrem kurzu je posílit rozhodovací schopnosti pracovníků úřadů. V průběhu programu se seznámí s principem pěti kroků ke správnému rozhodnutí. Naučí se využívat rozhodovací techniky jako jsou např. analýza užitku, techniky imaginace, De Bonovy myslící klobouky, rozhodovací strom a další. Všechny uvedené techniky si ve spolupráci s lektorem vyzkouší na příkladech ze své práce na úřadě.

Program kurzu

  1. Úvod, Zákonitosti rozhodování a jejich potvrzení formou tréninku
  2. Hlavní faktory, které ovlivňují proces rozhodování 
  3. Trénink skupinového rozhodování 
  4. Proces správného rozhodování (5 kroků) 
  5. Shrnutí hlavních myšlenek dne formou tréninku individuálního rozhodování (případová studie) 
  6. Techniky rozhodování a jejich trénink I. (analýza užitku, rozhodovací strom) 
  7. Techniky rozhodování a jejich trénink II. (Seznamy kontrolních otázek, nokaut systém, Burianův osel, De Bonovy myslící klobouky …) 
  8. Trénink skupinového rozhodování s využitím rozhodovacích technik 
  9. Trénink individuálního rozhodování formou případové studie