Upravit stránku

Projek byl ukončen 30. 6. 2014

Realizací projektu jsme dosáhli hlavního cíle, kterým bylo vzdělávání pedagogů ze základních škol Libereckého kraje ve čtyřech tematických modulech a vytvořili jsme Inspiromat. Původně jsme předpokládali účast 4 škol, na konci projektu můžeme konstatovat, že jich bylo 7 (níže jsou školy uvedeny).

V rámci projektu jsme připravili program ke  4  vzdělávacím programům, které jsou nyní akreditovány v rámci DVPP u MŠMT:

 • Emoční inteligence pro pedagogy - 16 hodin -  Č.J.: MSMT-49389/2012-201-891
 • Motivace a motivační techniky při výuce - 16 hodin - Č.J.: MSMT-32692/2013-1-646
 • Kritické myšlení v praxi - 16 hodin - Č.J.: MSMT-32692/2013-1-646
 • Neurolingvistické programování pro pedagogy -  16 hodin – Č.J.: MSMT-41702/2013-1-855

 

V průběhu projektu pedagogové připravovali příspěvky do Inspiromatu a vytvořili jich obrovské číslo, které jsme původně ani nepředpokládali. Inspiromat je počítán jako jeden výstup, ale obsahuje celkem  468 příspěvků v následujících tématech:

 • Emoční inteligence – 116 příspěvků
 • Motivace a motivační techniky - 128 příspěvků
 • Kritické myšlení - 139 příspěvků
 • Neurolingvistické programování - 85 příspěvků

Celý Inspiromat rádi poskytneme nebo zašleme přístupová hesla do virtuální třídy, kde je uložen. Požadavek zasílejte na e-mail: aperta@aperta.cz

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání pedagogů z 6 - 7 základních škol Libereckého kraje ve čtyřech tématických modulech a vytvoření tzv. Inspiromatu, který obsahuje různé náměty, cvičení, techniky užitečné pro praktické využití pedagogy při své práci.
Tento hlavní cíl podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v oblasti kurikulární reformy (témata jako rozvoj klíčových kompetencí, motivace, emoční inteligence) a zároveň jsou v projektu témata, která podporují i udržitelný rozvoj (kritické myšlení, neurolingvistické programování).
Lektoři Aperty připravili a zinovovali 4 vzdělávací programy:

 • Emoční inteligence pro pedagogy - 16 hodin
 • Motivace a motivační techniky při výuce - 16 hodin
 • Kritické myšlení v praxi - 16 hodin
 • Neurolingvistické programování pro pedagogy - 16 hodin

Tyto programy byly v průběhu projektu zakreditovány v rámci DVPP.

Zapojené školy:

 • ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
 • Základní škola T.G.Masaryka Hodkovice n.M.

 • Základní škola, Liberec,Ještědská 354/88,příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace.
 • Základní škola T. G. Masaryka, Komenského 478, Hrádek nad Nisou
 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
 • Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Inspiromat je databáze příspěvků, která obsahuje různé náměty, cvičení, techniky užitečné pro praktické využití při pedagogické práci.

Projekt byl schválen na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje jako grantový projekt z 3. výzvy globálního grantu 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.