Upravit stránku

AK I./VE-73/2004

Úspěšnost systému hodnocení pracovních výkonů na úřadě je v mnohém spojena s kvalitou vedení hodnotících rozhovorů, které jsou jádrem tohoto systému. Schopnost hodnotitelů na úřadě vést rozhovory tak, aby byly pro všechny zúčastněné přínosem a nezanechávaly nevhodnou stresovou zátěž či narušení vzájemných mezilidských vztahů, je nejlepší formou reklamy hodnocení profesionality úředníků.

Základním vzdělávacím záměrem kurzu je rozvinout schopnost účastníků při vedení hodnotících rozhovorů. Kurz je naučí správně si připravit podklady k hodnocení, navodit vhodnou atmosféru v úvodu rozhovoru a vést rozhovor k zamýšleným cílům. Účastníci kurzu si procvičí své schopnosti při vedení tréninkových hodnotících rozhovorů a získají zpětnou vazbu na jejich úroveň. Budou tak mít příležitost „v bezpečném“ prostředí vylepšit své komunikační dovednosti, a tím i motivační dovednosti vůči svým podřízeným.

Program kurzu

  1. Vedení hodnotících rozhovorů 
  2. Jak si připravit, v roli hodnotitele, hodnotící rozhovor? 
  3. Trénink vedení hodnotících rozhovorů I. 
  4. Trénink vedení hodnotících rozhovorů II. 
  5. Trénink specifických pasáží hodnotících rozhovorů – pochvala a vytýkání (s využitím)

Doporučujeme tento kurz kombinovat s kurzem Vedení motivačních rozhovorů.