Upravit stránku

AK/VE-21/2009

Koučování je vztah mezi dvěma rovnocennými partnery – koučem a koučovaným – založený na vzájemné důvěře, otevřenosti a upřímnosti. Je to specifická a dlouhodobá péče o člověka, o jeho úspěšnost a růst v profesním i osobním životě. Koučování jako metoda je účinným nástrojem pro vedení lidí na úřadech.

Cílem kurzu je porozumět principům a metodám koučování a seznámit se s nároky kladenými na osobnost kouče. Koučování patří mezi moderní manažerské nástroje, které by měli vedoucí úředníci na úřadech umět vhodně využívat.

Program kurzu:

  1. Styly vedení lidí
  2. Můj styl vedení lidí (s využitím dotazníku)
  3. Charakteristika pojmu koučování
  4. Osobnost kouče
  5. Struktura koučovacího rozhovoru
  6. Trénink koučovacích rozhovorů
  7. Trénink dílčích koučovacích dovedností

Kurz je akreditován i pro průběžné vzdělávání s názvem Koučink v prostředí veřené správy pod číslem akreditace AK/PV-788/2012