Upravit stránku

Pracovní výkonnost úředníků je v mnohém ovlivněna motivací, kterou mají ke své práci. Jedním z úkolů personální práce vedoucího pracovníka na úřadu je podporovat své podřízené a kolegy formou cílené komunikace.

AK I./VE-72/2004

Základním vzdělávacím záměrem kurzu je vybavit účastníky znalostí principů při vedení zejména pochvalných a vytýkacích rozhovorů, poskytnout jim zpětnou vazbu na úroveň jejich dovedností při vedení motivačních rozhovorů s podřízenými pracovníky.

Účastníci kurzu se také naučí zásady správné přípravy na podobný typ rozhovoru a naučí se analyzovat jeho úspěšnost.

Program kurzu

  1. Úvod – Autorita a role vedoucího pracovníka úřadu při řízení lidí svého odboru, oddělení 
  2. Jak motivovat druhé? 
  3. Individuální motivační nástroje 
  4. Trénink motivace jednotlivců – vedení pochvalného rozhovoru 
  5. Trénink motivace jednotlivců II. – vedení vytýkacího rozhovoru 
  6. Analýza úspěšnosti motivačního rozhovoru 
  7. Rekapitulace předaných poznatků a závěr

Doporučujeme tento kurz kombinovat s kurzem Vedení hodnotících rozhovorů.