Upravit stránku

AK I./VE-107/2005 a AK I./PV-154/2005

Porada je nástrojem přímé komunikace, podporuje týmovou spolupráci, umožňuje řešit složitější úkoly a operativně se rozhodovat. Přesto se na některých útvarech úřadů porady nedělají nebo jsou velmi neefektivní. Jak tento stav změnit? Začít u vedoucího porady.

Cílem kurzu je podpořit motivaci účastníků k budování efektivního systému porad, pojmenování základních typů porad a dovedností, které jsou na jejich vedoucího kladeny. Účastníci se naučí využívat moderační dovednosti v závislosti na cíli porady, naučí se zvládat některé komunikačně obtížné situace v průběhu porady (pasivita, vyrušování, konflikty,…).

Program kurzu

  1. Porada jako jeden z nástrojů manažerského řízení útvaru na úřadě
  2. Trénink řízení informativní a operativní porady 
  3. Typologie účastníků porad a způsobu komunikace s nimi v rámci porady 
  4. Moderační dovednosti I. 
  5. Moderační dovednosti II 
  6. Trénink vedení řešitelské porady s důrazem na uplatňování probíraných moderačních technik