Upravit stránku

AK /VE-143/2007

Vzdělávacím záměrem kursu je připravit vedoucí úředníky na práci s moderními metodami vedení pracovního týmu. Kurz seznamuje vedoucí úředníky se způsoby, jakými mohou vést své podřízené a spolupracovníky, jak mohou vytvářet týmy a využívat techniky řízení týmové práce, jak se mohou vyhnout konfliktům a maximálně využít lidský potenciál.

Cílem kurzu je rozvinout schopnosti vedoucích úředníků, tak aby dokázali podporovat a motivovat své okolí k efektivnímu a úspěšnému plnění úkolů.

Program kurzu

  1. Úvod do programu, formulace a tvorba základních otázek účastníků k tématu 
  2. Leadership aneb vedení pracovního týmu na základě hodnot 
  3. Vedení pracovního týmu a týmové role 
  4. Motivace pracovního týmu 
  5. Škála sociální atmosféry 
  6. Řízení týmů – vedení porad 
  7. Řízení týmové práce – efektivita stylu řízení 
  8. Individuální motivace a závěr programu