Upravit stránku

AK I./VE-43/2004

Nápis nad delfskou věštírnou hlásá: „Poznej sám sebe“. I s odstupem mnoha staletí platí, že zvládnutí dovedností v libovolném oboru je založeno především na zvládnutí sebe sama.

Základním vzdělávacím záměrem kurzu je podpořit účastníky v „práci“ na sobě, ukázat způsoby aplikace těchto poznatků do své práce, poskytnout zpětnou vazbu na sebe.

Program kurzu

  1. Autorita a role manažera na úřadě 
  2. Sebepoznání a možnosti jeho využití ve své práci, plánování seberozvoje 
  3. Trénink sebepoznání 
  4. Mé stresové zatížení a psychohygiena 
  5. Zvládání obtížných situací, zvládání konfliktních situací 
  6. Trénink antistresových technik 
  7. Zvládání emocí 
  8. Kreativita 
  9. Řízení kariéry