Upravit stránku

Celý název projektu: "Trénink metod a nástrojů k zefektivnění procesů - výcvikově vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Aktivit s.r.o. Nový Bor."

Žadatel: Aperta s.r.o. Liberec
Partner: Aktivit s.r.o. Nový Bor
Zahájení projektu: 1. října 2005
Ukončení: březen 2007
Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj Lidských zdrojů.

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost společnosti Aktivit, s.r.o. pomocí transferu know-how metod štíhlé výroby do této společnosti. Hlavním nástrojem bylo systematické projektové vzdělávání všech zaměstnanců v těchto metodách podpořené aktivní pomocí trenérů a konzultantů společnosti Aperta s.r.o. při jejich implementaci do společnosti Aktivit.

Realizace projektu

Červenec 2007

 • uzavření projektu i po stránce finanční

Květen 2007

 • odevzdána závěrečná monitorovací zpráva

Duben 2007

Březen 2007

 • zavedení systému Balanced Scorecard
 • závěrečný seminář pro zaměstnance společnosti Aktivit spojený s publicitou projektu
 • zhodnocení projektu projektovým týmem - (ukončení projektu)

Únor 2007

 • školení managementu - manažerské dovednosti
 • zavádění nástroje interního týmového auditu
 • školení managementu v systému Balanced Scorecard
 • publicita - článek v Obchodním týdeníku o projektu pod názvem "Aperta - skvělá příležitost"

Leden 2007

 • školení interních auditorů
 • školení teamleaderů - manažerské dovednosti

Prosinec 2006

 • 2 workshopy s manažery Aktivitu - pokračování příprav nového odměňovacího systému
 • publicita projektu - Českolipský a Liberecký deník - 2. prosince 2006 - článek "Změny ve společnosti Aktivit, s.r.o. Nový Bor, článek byl otištěn v prosincovém čísle Novoborského měsíčníku

Listopad 2006

 • pokračování příprav nového odměňovacího systému (definování konkrétních parametrů pro týmové hodnocení)
 • školení jednotlivých samostatných výrobních týmů v metodách štíhlé výroby, zlepšování, vizualizace (3-4 týmy)

Říjen 2006

 • přípravy nového systému odměňování
 • pokračování přípravy "Příručky pro zaměstnance"
 • školení jednotlivých samostatných výrobních týmů v metodách štíhlé výroby, zlepšování, vizualizace (3 týmy)
 • školení TOP managementu v manažerských dovednostech (2 dny školení - budou následovat další 2 dny v 1. čtvrtletí 2007)
 • audit zavedení a funkčnosti 5S v samostatných výrobních týmech
 • publicita projektu: na semináři "Rovné příležitosti - samozřejmostí?" pořádaném Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Září 2006

 • přípravy nového systému norem (úkolů) pro jednotlivé části zpracovávaných zakázek
 • přípravy nového systému hodnocení a odměňování
 • vytváření "Příručky pro zaměstnance" o týmové práci v Aktivitu

Srpen 2006

 • publicita projektu - představení projektu na VIII. konferenci k problematice přípravy úředníků veřejné správy v Olomouci - příspěvek s názvem "Praktické zkušenosti s řízením projektů v rámci OP RLZ, opatření 3.3 a 4.1"
 • školení managementu Aktivitu v novém systému odměňování

Červenec 2006

 • vytváření nového odměňovacího systému ve společnosti Aktivit, s.r.o.
 • vytváření standardů pro úklid na pracovištích jednotlivých týmů

Červen 2006

 • GEMBA - praktický úklid na pracovištích samostatných výrobních týmů (pokračování z května)
 • zahájení příprav na vytvoření "Příručky pro zaměstnance Aktivit, s.r.o."
 • představení výsledků z GEMBY managementu společnosti Aktivit (ve společnosti již proběhly změny v rámci 5S)

Květen 2006

 • školení všech zaměstnanců z výroby v 5S (metodika úklidu a pořádku na pracovištích)
 • GEMBA - praktický úklid na pracovištích samostatných výrobních týmů (po týmech)

Duben 2006

 • školení všech zaměstnanců společnosti Aktivit, s.r.o. - představení nástrojů a metod štíhlé výroby, prezentace připravovaných změn ve společnosti
 • zpětné vazby pro mistry a parťáky na základě výstupů z assessment centra
 • jmenování mistrů a parťáků (příprava na vznik samostatných výrobních týmů)
 • publicita projektu - byla otištěna krátká zpráva v deníku Liberecký den

Březen 2006

 • školení mistrů a parťáků - představení nástrojů a metod štíhlé výroby
 • prezentace výsledků průzkumu spokojenosti zaměstnanců
 • publicita projetku - byl otištěn článek v Novoborském měsíčníku

Únor 2006

 • školení managementu - představení nástrojů a metod štíhlé výroby a tvorba organogramu firmy
 • vytváření kompetenčních modelů týmů a jednotlivců
 • průzkum spokojenosti zaměstnanců
 • assessment cetrum na pozice mistrů a parťáků
 • analýza informačních systémů v Aktivitu

Leden 2006

 • workshopy s managementem společnosti Aktivit (prezentace výsledků analýzy systému řízení)
 • výběrové řízení na školení v rámci správy konstrukčních dat PRO-Engineer (byla vybrána společnost AV ENGINEERING, a.s. Zlín)

Listopad 2005

 • workshopy s managementem společnosti Aktivit
 • dokončení analýzhy systému řízení
 • zahájení vzdělávání managementu

Říjen 2005

 • vytvořen projektový tým ze zástupců společnosti Aktivit a konzultantů a lektorů společnosti Aperta s.r.o.
 • prezentace projektu managementu společnosti Aktivit
 • konzultanti Aperty provedli analýzu systému řízení společnosti Aktivit