Upravit stránku

AK/VEPO-1/2011

Výhody tohoto uzavřeného kurzu

 • Budování týmové spolupráce – vedoucí pracovníci se lépe poznají 
 • Menší počet účastníků umožňuje individuální přístup 
 • Personalista může nastavit specifické cíle programu – školení může více preferovat znaky firemní kultury 
 • Poměr některých aktivit můžeme více přizpůsobit Vašim požadavkům 
 • U kompaktní skupiny můžeme napsat závěrečnou zprávu, která dává doporučení k další personální práci se skupinou 
 • Součástí vzdělání může být prezentace, během které představíme lektory a program účastníkům 
 • Jsme schopni se Vám lépe časově přizpůsobit 
 • Lektoři mají zkušenosti s několikaletou spoluprací s územněsprávními úřady 
 • Máme zkušenosti s jinými subjekty na trhu a známe trendy z podnikatelského světa 
 • Jako firma máme širokou nabídku programů, proto můžeme nabídnout i jiné produkty (hodnocení úrovně služeb , pomoc při výběrovém řízení, personální audit, Assessment centrum, hodnocení pracovníků…)

Základní vzdělávací cíle

 • Napomoci lepší úrovni procesu řízení uvnitř veřejné správy
 • Osvojení si dovedností, které napomáhají k úspěšnému a efektivnímu využití potenciálu jak vedoucích úředníků , tak jejich podřízených 
 • Seznámení s moderními trendy řízení 
 • Rozvinutí si znalostí a dovedností spojených s řízením územních samosprávných celků

Obsahová náplň vzdělávací akce

 • Úvod do teorie řízení ve veřejné správě - management, strategické řízení, procesní řízení, metody a nástroje ke zlepšování procesů
 • Řízení změn a projektový management 
 • Plánování a stanovování cílů, řízení týmů, time management 
 • Vedení lidí, motivace, management „učící se organizace“ 
 • Komunikace, prezentace – prezentační dovednosti a nástroje 
 • Závěrečný workshop řešení případové studie

Časový rozsah

 • Celkový počet hodin kurzu: 60 hodin
 • Vzdělávací program je rozdělen do 6 dnů vzdělávání a samostatnou práci na vytvoření projektu na téma, které si vedoucí pracovníci sami zvolí.
 • Skupina maximálně 15 vedoucích pracovníků Vašeho úřadu.
 • Rozložení šesti vzdělávacích dnů je možné kombinovat dle možností Vašeho úřadu.